Stichting Hubertus

Scouting in regio het Gooi wordt financieel ondersteund door stichting Hubertus.

Het stichtingsbestuur Hubertus handelt en opereert als zelfstandige organisatie met als doelstelling het ondersteunen van Scouting in regio het Gooi. Het stichtingsbestuur Hubertus bestaat uit 5 leden, waarvan 3 leden ook zitting hebben in het regiobestuur.

De samenstelling van het bestuur is per 13 Februari 2024 als volgt:
Joost Gijzel (voorzitter/secretaris)
Felix Oberdorfer (penningmeester)
Jurgen van Achterbergh (2de penningmeester)
Wessel de Vries (lid)
Aike Pieper (Lid)

Het stichtingsbestuur Hubertus behoeft geen verantwoording af te leggen aan de scoutinggroepen of het regiobestuur. Het stichtingsbestuur Hubertus zal de groepen tijdens de regioraad informeren over het gevoerde beleid. Jaarlijks zal het bestedingsbeleid worden geëvalueerd en eventueel herijkt op basis van de aanvragen.

Scoutinggroepen en de regio kunnen geen rechten ontlenen aan de documenten of individuele uitspraken, uiteindelijk beslist Stichtingsbestuur Hubertus over de aanvraag en uitkering.

We ondersteunen groepen op de 5 succesfactoren uit programma groepsontwikkeling:

  • Scoutingspel (Uitdagende en gevarieerd aanbod)
  • Vrijwilligers (Gekwalificeerd en gewaardeerd)
  • Accommodatie en materiaal (Veilig, leuk en uitdagend)
  • Bestuur en organisatie (Gekwalificeerd en gewaardeerd)
  • Financiën (Ondersteunend en verbindend)

Aanvragen worden ingevuld op een standaardformulier, welke bij de Stichting Hubertus opvraagbaar is en hieronder te downloaden: