Regioraad

De regioraad is het beleidsbepalend en hoogst beslissende orgaan in de regio. De regioraad wordt gevormd door alle groepen, die onderdeel zijn van regio het Gooi. Iedereen is welkom, maar elke groep heeft maar één stem.

De regioraad bepaalt het beleid dat in de regio wordt uitgevoerd door het regiobestuur. Bij de vaststelling van het regiobeleid houdt de regioraad rekening met de kaders die door de landelijke raad zijn vastgesteld.

De regioraad vergadert 2x per jaar over diverse beleidsonderwerpen, zoals de regiofinanciën, groepsontwikkeling en -ondersteuning, Regionale  activiteiten, Scouting Academy en voorbereiding op de Landelijke Raad.

De regioraad is ook de plek waar groepsbesturen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen uitwisselen en van elkaar kunnen leren.

 Komende Regio Raad: 15 november 2023

Scouting Regio het Gooi