Praktijkbegeleider

De praktijkbegeleider begeleidt en beoordeelt de leidinggevenden en de teams op hun competenties. Hebben zij in huis wat nodig is om de kwaliteit te leveren die ten goede komt aan het spel en de hele Scoutinggroep? Je coacht en motiveert vrijwilligers in de groep om zich verder te ontwikkelen en hun kwalificatie te behalen. De functieprofielen en kwalificatiekaarten helpen om inzichtelijk te krijgen welke competenties (het geheel aan vaardigheden, kennis en houding over een onderwerp) er nodig zijn om een (deel)kwalificatie te behalen. Als de praktijkbegeleider akkoord is met de behaalde competenties die nodig zijn voor een kwalificatie, dan neemt hij contact op met de praktijkcoach van de regio. Deze doet in samenspraak met andere praktijkbegeleiders de eindbeoordeling (hiervoor gebruiken we oa de onderstaande formulieren) en geeft de kwalificatie af; gefeliciteerd dus.

vragen of opmerkingen? mail met praktijkcoaches@regiogooi.nl
(of vraag het in onze regio het Gooi praktijkbegeleiders whatsappgroep)

Template kwalificatie door praktijkbegeleider.docx

Template kwalificatie door leidinggevende zelf.docx