Praktijkbegeleider

De praktijkbegeleider coacht en motiveert de vrijwilligers in de groep om zich te ontwikkelen door te ‘leren door te doen’ en het volgen van trainingen. Je begeleidt en beoordeelt de leidinggevenden en de teams op hun competenties. Hebben zij in huis wat nodig is om de kwaliteit te leveren voor het spel en jouw Scoutinggroep?

De functieprofielen en kwalificatiekaarten helpen om zicht te krijgen op de vaardigheden, kennis en houding die nodig zijn om een (deel)kwalificatie te behalen. Als jij akkoord bent met de behaalde competenties die nodig zijn voor een eind-kwalificatie, dan neem je contact op met de praktijkcoach van de regio. Die doet in samenspraak met andere praktijkbegeleiders de eindbeoordeling en geeft de kwalificatie af.

In deze video meer uitleg: informatie praktijkbegeleiders.

Download hieronder het juiste document voor teamleider of leidinggevende en mail de documenten twee weken voor de kwalificatieavond naar praktijkcoach@regiogooi.nl
Zorg voorafgaand aan het eindgesprek dat de kwalificatie-aanvraag voor de teamleider / leidinggevende in SOL staat, we behandelen per kwalificatie avond maximaal twee kwalificaties per groep. Let op: een teamleider moet eerst als leiding gekwalificeerd worden.

Het laatste bestand hieronder is voor de kwalificatie van jezelf als Praktijkbegeleider. Informatie over het invullen daarvan krijg je tijdens de praktijkbegeleiders-avonden.

Meer informatie over je persoonlijke ontwikkeling en alle kwalificaties op de website:
Scouting Academy.

Vragen of aanmelden? Mail met praktijkcoach@regiogooi.nl
(of vraag het in onze regio het gooi Praktijkbegeleiders Whatsapp-groep)