Module 8: Veiligheid

Deze module gaat over het kunnen inzien van risico’s en het veilig handelen tijdens de opkomst. Hierbij gaat het met name om EHBO, hygiëne en wat te doen bij ongelukken. Aan de andere kant gaat het over het kennen van de verschillende regelgeving van veilig werken.

In deze module zullen we door middel van een interactieve programma duidelijk maken wat dit inhoudt en waar je aan moet denken. Verder zullen we vanuit verschillende invalshoeken enkele praktijksituaties bekijken. Een module met heel veel informatie die altijd van pas komt.

In deze module behandelen we de competenties:

  • Het uitvoeren van een scoutingprogramma
  • Kennis regels veilig werken
  • Kennis voorwaarden spelen in natuur en gebruik materialen
  • Risico’s en situatie kunnen inschatten en daarnaar handelen
Scouting Academy
Scouting Academy op Facebook