Module 12: Gespreks- en overlegvaardigheden

In deze module gaat het zowel om intern overleg, binnen het spelteam en scoutinggroep als overleggen met bijvoorbeeld ouders.

We behandelen vergadertechnieken en spelregels in overleg, stemrecht, procedures enzovoorts zoals die binnen jouw vereniging bestaan. Ook het communiceren met ouders komt aan bod.

In deze module behandelen we de competenties:

  • Uitvoeren van functiegebonden en organisatorische taken en activiteiten
  • Vergadertechniek
  • Spelregels stemrecht/procedures
  • Uitvoeren van een scoutingprogramma
  • Gespreksvormen
Scouting Academy
Scouting Academy op Facebook