Module 10: Gewenst gedrag

In deze module besteden we aandacht aan de gedragscode die we binnen Scouting hebben afgesproken en het toepassen en kenbaar maken van situaties die hiermee te maken hebben. Je leert de gedragscode uitleggen aan jeugdleden in relatie tot gedrag en omgangsvormen. Daarnaast hebben we het over externe en interne regels.

Hierbij behandelen we de competenties:

  • Het begeleiden van jeugdleden in hun persoonlijke ontwikkeling
  • Gedragscode kennen en toepassen
Scouting Academy
Scouting Academy op Facebook