Regiobestuur

De primaire taak van het regiobestuur is het ondersteunen van de scoutinggroepen in regio het Gooi en de admiraliteiten Vechtplassen en Zuidwal. Daarnaast fungeert de regio als schakel tussen de scoutinggroepen en het landelijk niveau van Scouting Nederland.

De regio richt zich op de volgende gebieden:

  • Deskundigheidsbevordering: Scouting Academy.
  • Regionale activiteiten voor alle jeugd en kaderleden.
  • Groepsontwikkeling en vraaggestuurde groepsondersteuning.
  • De  schakel zijn tussen de Scoutinggroepen en Scouting Nederland.
  • PR & Communicatie

Het regiobestuur legt verantwoording af aan de regioraad. De regioraad (het hoogste beslissende orgaan) bestaat uit afgevaardigden vanuit de aangesloten groepen. De regioraad controleert het regiobestuur en stelt het beleid vast dat door het regiobestuur wordt uitgevoerd. De regioraad benoemt de bestuursleden in functie. De regioraad vindt minimaal 2 keer per jaar plaats , ongeveer 4 weken voor de Landelijke Raad (het hoogste orgaan binnen Scouting Nederland).

Een overzicht van de regiobestuursleden en functies vind je bij Contact/bestuur

Scouting Regio het Gooi
Regio het Gooi op Facebook