informatie

Binnen de Regio Gooi valt ook de Admiraliteit 11 “Zuidwal” van Scouting Nederland.
De admiraliteit is een waterregionaal verbonden gebied van waterscoutinggroepen.
Admiraliteit 11 “Zuidwal” omvat alle watergroepen aan de zuidelijke randmeren en de rivier de Eem, uit de plaatsen van Lelystad tot Zeewolde.

Jaarlijks organiseren we een aantal activiteiten voor de waterscouts van onze admiraliteit.

Met Pinksteren is elk jaar het ZuWaKa (ZuidWalKamp) een leuk weekendkamp met vele activiteiten op en rond het water voor ca. 500 waterscouts, wilde vaart en stamleden/loodsen.
De organisatie berust bij oud-waterscouts in diverse commissies van logistiek, spel , nautisch-technisch en food&beveridge.

Twee weken na Pinksteren is elk jaar de Dolfijnendag (waterwelpendag) hier komen de ca. 200 welpen van de groepen bijeen, voor een leuke spelmiddag.

De avond van de Dolfijnendag is er de Commissie-BBQ, een gezellige avond als dank voor de vrijwilligers die zich ingezet hebben voor het Pinksterkamp, de Dolfijnendag en de Regionale zeilwedstrijden.

Onze regionale zeilwedstrijden worden jaarlijks gehouden op de 2e zaterdag in september op het Gooimeer, nabij het eiland “Huizerhoef”. Hier strijden de ruim 65 boten om de diverse te behalen prijzen. De drie winnaars mogen naar de Landelijke Zeilwedstrijden in Harderhaven eind september.

Zie ook:
www.admiraliteit11.nl
www.zuwaka.nl

Scouting Regio het Gooi