Informatie

De Regio en Admiraliteit streven naar veilig plezier op het water.

Wat is een RA?

Een Regionale Admiraliteit is een  regiogrenzen overschrijdend samenwerkingsverband tussen waterwerk onderdelen van scoutinggroepen in een bepaald vaargebied.

De RA is organisatorisch ondergebracht in één Regio, dit houdt in dat de RA een vaste commissie is van een Regio met als opdracht: de uitvoering van de directe begeleiding van groepen op nautisch/technisch gebied, de voorzitter of een afgevaardigde maakt onderdeel uit van het Regio bestuur.

Functie en hoofdtaken van de admiraliteit.

De RA staat ten dienste van alle waterwerkgroepen binnen haar werkgebied.

De Admiraliteit heeft een eigen bestuur.

Wij hebben als admiraliteit 10 een kampeer terrein van Scouting Nederland in beheer aan de Loosdrechtse plassen, dit terrein waar maximaal 30 personen eenvoudig kunnen kamperen wordt beheerd door Michiel Doude van Troostwijk en Frits Versvelt.

Voor het verwezenlijken van de verschillende activiteiten zijn de volgende bijeenkomsten gepland.

  • In het voorjaar en het najaar is er een vlootraad. Dit is een speloverleg van alle watergroepen.
  • Overleg Nautisch Technische Commissie
  • Het verzorgen van botenkeuringen
  • Organiseren van nautisch/technische trainingen met hieraan gekoppeld een examen voor het behalen van de juiste diploma’s zoals MBL en CWO
  • Het organiseren van ledenactiviteiten zoals de Admiraliteitsdag met zeilwedstrijden.
  • Het bijwonen van de kleine Vlootraad (Landelijk platform overleg waterwerk)
Scouting Regio het Gooi
Admiraliteit 10