Scouting Regio het Gooi


Scouting Regio het Gooi is een samenwerkingsverband van 30 Scoutinggroepen en de Admiraliteiten Vechtplassen en Zuidwal.
Elke week zijn er in onze regio ruim 2000 jeugdleden en 600 kaderleden actief met op land en water.
De groepen werken samen bij het organiseren van regionale activiteiten voor jeugd- en kaderleden.
Er is veel aandacht voor training en ontwikkeling van leiding en besturen.
Tenslotte werkt de regio ook als verbindende schakel tussen de lokale Scoutinggroepen en Scouting Nederland.

Regio Gooi op Facebook

Beste Regioleden,
Als er een nieuw jaar start, sluit je er 1 af.
En opnieuw een mooi jaar waar wij als bestuur met veel plezier op terug kijken! Zo was er een gevarieerd en succesvol spelaanbod met de Bever-Doe-Dag, het Regio Welpen Weekend en de Regio Scouting Wedstrijden. Voor Stam/Loods, kader en Bestuursleden was er weer een Regionale Scout-in, een leuke Regio Rally en diverse Bestuursmomenten. Ook de Trainingen werden opnieuw druk bezocht, evenals de Coachingmomenten. Ook is sinds het najaar Stichting Hubertus “Live”.
En we blijven als Regio financieel gezond.

Ook binnen de groepen horen en zien we dat er groei is, zowel in leden, stafleden en bestuur. Een mooie ontwikkeling is dat groepen elkaar steeds vaker durven op te zoeken om uitdagingen met elkaar te bespreken.

We kunnen dan ook als Regiobestuur wel concluderen “dat het best een lekker jaar was”.

Graag bedank ik een ieder die hier aan heeft bijgedragen. Van Opbouw tot Coördinator, van staflid tot medebestuurders. Vaak zijn Regionale vrijwilligers ook actief binnen hun eigen groep, hun inzet voor Regionale activiteiten komt vaak bovenop hun tomeloze enthousiaste inzet binnen de eigen vereniging. Iets om af en toe eens bij stil te staan en vooral te blijven waarderen.

Nu 2019 is gestart, kunnen we alvast het volgende melden:

-Op 10 januari vindt er een kennismaking plaats met de potentiële bestuursleden en het huidige bestuur. Het doel is om meer inzicht te geven in wat het Regiobestuur doet en gezamenlijk ideeën uit te wisselen over hoe we de bestuursfuncties gaan invullen. Graag nodigen we nog steeds ook andere geïnteresseerden uit om hier aan deel te nemen, want er heerst nog steeds krapte.

-Teamgirl.nl : Vanuit de WAGGGS is er aan Scouting Nederland geld beschikbaar gesteld om specifiek acties op te zetten voor werving van meisjes/dames binnen Scouting. Ook verenigingen kunnen hier een aanvraag voor doen. Zie voor meer informatie de Landelijke Stukken.

-Stichting Hubertus: vanaf oktober is Stichting Hubertus operationeel.
Alle watergroepen die naar de NaWaKa zijn geweest, konden tot 1 december een aanvraag doen voor hun staflid kosten, met een maximum tot 500 euro.
Blijkbaar gaat het goed binnen de Watertak, want we hebben niet van elke groep een aanvraag ontvangen….of is men het vergeten?
Gezien de opstart periode heeft Stichting Hubertus aangegeven nog 1 maal de deadline te verschuiven tot 15 januari 2018. Hierna vervalt de mogelijkheid tot aanvraag. Er wordt hier GEEN uitzondering op gemaakt.

-Vorig jaar was Scouting meerder malen positief in het landelijk nieuws. Helaas zijn er ook wat mindere ‘publiciteitsmomenten’ geweest. Graag roepen we alle verenigingen nog eens op om op henzelf te reflecteren; hoe gaan jullie om met tradities? Hoe leuk is een kampdoop voor de kinderen? Hoe goed hanteren jullie de NIX18 regels?
En wat zou je dit jaar nou anders/beter willen doen?

-Bestuurscafé 15 maart
Tijd voor het 1e bestuurscafé van 2019. En aansluitend op het voorgaande punt: hoe ga je om met wettelijke regels en tradities, hoe zorg je voor een veilig domein, welke eisen stelt Sociale Hygiëne?
De locatie volgt begin Maart.

Rest mij nog om iedereen zeer mooi en al het goeds voor 2019 te wensen.

Groeten,
Joost Gijzel
Aftredend voorzitter Regio Gooi
... See MoreSee Less

Wie o wie gaat hem dit jaar winnen?! ... See MoreSee Less

Regio Gooi Agenda

  • SA Kampmodules 9 februari 2019
  • SA Module 10 Grensoverschrijdend gedrag 22 maart 2019
  • SA Inloopzaterdag 13 april 2019

Regio Gooi Vacatures

Het Gooi is een actieve regio waar veel gebeurt. Om dit alles in goede banen te leiden zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die op allerlei gebieden een bijdrage willen leveren.

NATUURLIJK HELP IK MEE!

Kijk snel bij de vacatures en neem contact op!